Chuyên mục: Công việc

14 Tháng Mười Một, 2016 / Công việc

Nội dung gốc mình dịch và chỉnh sửa một chút từ cuốn sách gốc của: Burns, Rob (2014-01-19). Marketing In Less Than 1000 Words. Định nghĩa về…

Xem tiếpMì ăn liền Marketing

8 Tháng Mười Một, 2016 / Công việc
4 Tháng Mười Một, 2016 / Công việc
16 Tháng Chín, 2016 / Công việc

Bạn đang đọc bài viết thứ 2/2 trong bộ series “[Màu sắc cơ bản]” Bài đầu tiên viết về Màu đỏ – một trong những…

Xem tiếpÝ Nghĩa Của Màu Vàng

21 Tháng Bảy, 2016 / Công việc
13 Tháng Sáu, 2016 / Công việc
4 Tháng Sáu, 2016 / Công việc
2 Tháng Sáu, 2016 / Công việc
29 Tháng Năm, 2016 / Công việc
27 Tháng Năm, 2016 / Công việc