Tổng quan về sự kiện:
Bạn đang quan tâm về chủ đề phân tích dữ liệu trên nền tảng Google Cloud? Tất cả sẽ được gợi mở trong topic mới của Cloud Ace về việc khai phá dữ liệu từ CRM. Bạn sẽ được tiếp cận với các kĩ thuật khai phá dữ liệu mới nhất trên Google Cloud Platform, xây dựng luồng xử lý dữ liệu và hệ thống Business Intelligence (BI) hoàn chỉnh thông qua demo cụ thể.

Thời gian: 9h-11h, Thứ Sáu, 3/1/2020
Địa điểm: Circo Coworking space, Lầu 1, 384 Hoàng Diệu, P. 6, Q. 4, TP. HCM

Nội dung:
Chủ đề thuyết trình:
1. Data Mining in CRM with Google Cloud Platform (with demo)
2. AutoML for non-data scientists

Link đăng ký:
https://vn.cloud-ace.com/seminar-event/form-dang-ky-tham-du

Speakers:
1. Tuyên Phạm, MD Cloud Ace, Professional Cloud Architect – Google Cloud
2. Hiếu Lê, Professional Data Engineer – Google Cloud

Về Cloud Ace:
Cloud Ace là Google Cloud Platform Premier Partner hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ trọn gói (One Stop Service) bao gồm thiết kế, cài đặt cho đến vận hành, bảo trì và đào tạo tất cả các mảng liên quan đến nền tảng Google Cloud Platform.