Thẻ: công việc

26 Tháng Tư, 2016 / Notes
23 Tháng Tư, 2016 / Notes
24 Tháng Một, 2016 / Công việc
12 Tháng Mười, 2015 / Công việc

Có một câu nói dường như đã trở thành cửa miệng “Khách hàng là thượng đế” hoặc “Khách hàng luôn đúng”. “The customer is always right”. Cá…

Xem tiếpCustomer First

27 Tháng Chín, 2015 / Công việc