Thẻ: marketing

14 Tháng Mười Một, 2016 / Công việc

Nội dung gốc mình dịch và chỉnh sửa một chút từ cuốn sách gốc của: Burns, Rob (2014-01-19). Marketing In Less Than 1000 Words. Định nghĩa về…

Xem tiếpMì ăn liền Marketing

21 Tháng Bảy, 2016 / Công việc
15 Tháng Bảy, 2016 / Notes
13 Tháng Sáu, 2016 / Công việc